ธุรกิจไปได้สวย ด้วยโลโก้ที่ถูกหลักฮวงจุ้ย

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการทำธุรกิจนั่นก็คือในเรื่องของการออกแบบโลโก้ของบริษัท แบรนด์ หรือตราสินค้าต่าง ๆ เพราะโลโก้นี้เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนนของธุรกิจโดยตรงกันเลยก็ว่าได้ ซึ่งในการออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ยนั้น โลโก้ที่เรียบง่ายที่สุด ก็คือโลโก้ที่ดีและทำให้จดจำได้ง่ายที่สุด

ในการออกแบบโลโก้ที่ดีตามหลักฮวงจุ้ยนั้น ไม่ควรออกแบบให้มีความซับซ้อน และไม่ควรมีกรอบสามเหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยมมาปิดกั้น ไม่ควรทำการใส่ลวดลายและรายละเอียดมากจนเกินไป เพราะจะเป็นการสื่อความหมายถึงความยุ่งยาก วุ่นวาย อาจส่งผลให้ธุรกิจที่ทำอยู่นั้นมีปัญหายุ่งยากซับซ้อนตามไปด้วยได้ ซึ่งโลโก้ที่ดี นั้นควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

 1. โลโก้ที่มีลักษณะตั้งตรง หมายถึง มีความมั่นคง แข็งแรง
 2. โลโก้ที่มีลักษณะอวบอ้วน หมายถึง มีความอุดมสมบูรณ์
 3. โลโก้ที่มีลักษณะตัวผอม เล็ก ๆ หมายถึง ความทุกข์ยาก ลำบาก ขาดทุน
  4.ไม่ควรใช้โลโก้ที่เป็นสีขาว เพราะสีขาวเปรียบเหมือนความว่างเปล่า หรือสื่อว่าไม่มีเงินนั่นเอง
 4. เส้นโลโก้ที่ใช้ ต้องต่อเนื่องไม่ขาดกัน หมายถึง เก็บเงินอยู่ ไม่ขาดหาย
 5. ไม่ควรใช้โลโก้ที่มีลักษณะเป็นเส้น ทั้งแนวตั้งและแนวนอน เพราะหมายถึงเริ่มต้นดี แต่ต่อไปจะไม่ดี
 6. ถ้าหากใช้ตัวหนังสือทำเป็นโลโก้ ควรเขียนให้ต่อเนื่องกัน ไม่ควรขาดเป็นช่วง ๆ เพราะจะหมายถึงการทำธุรกิจแบบทำ ๆ หยุด ๆ
 7. โลโก้ต้องไม่บวมนูน หรือห้อยลงด้านล่าง เพราะหมายถึงการแบกภาระ
 8. โลโก้ที่ดีต้องไม่เอามาแตะกันเฉย ๆ ไม่มีความเนหนึ่งเดียวกัน เพราะจะหมายถึงกหุ้นส่วนที่พร้อมจะแยกจากกัน
  10.การทำโลโก้เป็นแท่ง ๆ จะหมายถึงต่างคนต่างอยู่ ไม่ยั่งยืน
 9. ไม่ควรใช้รูปสามเหลี่ยมอยู่ในโลโก้ เพราะเป็นลักษณะธาตุไฟ นั่นหมายถึงพร้อมที่จะทะเลาะหรือมีปัญหากันได้ตลอดเวลา

นอกจากจะออกแบบโลโก้ให้มีความเรียบง่ายแล้ว การเลือกสีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ โดยตามหลักฮวงจุ้ยนั้น สีก็จะแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม โดยจะแบ่งตามธาตุทั้ง 5 อันประกอบไปด้วย ดิน น้ำ ไม้ ไฟ และทอง ในการเลือกใช้สีก็ต้องพิจารณาตามลักษณะหรือประเภทของธุรกิจควบคู่กันไป จะได้เลือกใช้สีที่ส่งเสริมกับธุรกิจนั้น ๆ ได้อย่างเต็มที่ ถ้าหากใช้สีที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สนับสนุนกับธุรกิจที่ทำอยู่ ถึงแม้โลโก้จะถูกออกแบบมาดีแค่ไหนก็อาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ หรืออาจเลือกใช้เป็นสีกลาง ๆ ในกลุ่มธาตุดิน ซึ่งเป็นธาตุที่เข้ากันได้กับทุกธาตุ อย่างเช่น สีเหลือง ครีม น้ำตาล เพราะโดยธรรมชาติแล้วดินก็คือต้นกำเนิด เป็นสิ่งที่ช่วยยึดทุกสรรพสิ่งมาไว้ด้วยกัน

และสิ่งที่สำคัญในการออกแบบโลโก้อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือ การพิจารณาตามวันเดือนปีเกิดของเจ้าของกิจการตามหลักฮวงจุ้ยจีน แล้วนำมาเลือกออกแบบตามธาตุที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจและเจ้าของกิจการ เพื่อให้ออกมาถูกต้องตามหลักการออกแบบโลโก้ที่ดี เป็นที่จดจำและมีเอกลักษณ์ สามารถสื่อถึงแบรนด์หรือบริษัทได้อย่างดีที่สุดนั่นเอง