Package

Solutions

SME Solution

งานสำหรับบริษัทขนาดกลางและเล็ก มีแนวทางชัดเจนแล้ว

Enterprise Custom Built

งานขนาดใหญ่ที่ต้องการการค้นคว้าวิจัยประกอบ

SME Solutions

สร้างเว็บไซต์จากแนวทางที่ชัดเจนแล้ว เช่น เว็บร้านค้า, เว็บองค์กร, เว็บนำเสนอข้อมูล ฯลฯ โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ สรุปเป็นแผนผังเว็บไซต์ แล้วสร้างเว็บทดสอบขึ้นเพื่อแสดงผลข้อมูลจริง หลังจากนั้นจะออกแบบตามข้อมูลที่มีในเว็บไซต์ วิธีนี้ทำให้แน่ใจว่าการออกแบบและเนื้อหานั้นสอดคล้องกันจริง โดย ข้าพเจ้า จะซื้อภาพประกอบที่เหมาะสมให้ รวมถึงใช้ซอฟต์แวร์ / ฟอนต์ / และไฟล์งานที่ถูกลิขสิทธิ์ทุกชิ้น

ค่าแรงรายชั่วโมง (Man-Hour) เฉลี่ย: 900-1,200 บาท

รายละเอียดเบื้องต้นงาน

ระยะเวลา

โดยปกติจะใช้เวลาสำหรับขึ้นระบบทดสอบประมาณ 1 เดือน ดีไซน์ประมาณ 1 เดือน และปรับแก้ประมาณ 1 เดือน รับงานไม่เกินเดือนละ 2 งาน

คุณสมบัติ

เว็บทุกเว็บที่สร้างนั้น จะมีระบบจัดการข้อมูลเพื่อสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้เองในอนาคต, รองรับการแสดงผลบนมือถือและแท็บเบล็ต และมีโครงสร้างที่ถูกต้องตามหลัก SEO ทำให้ติด Google ได้โดยธรรมชาติและยั่งยืน

งบประมาณ

4 – 8 หมื่นบาท

การทำเว็บไซต์นั้นมีหลายขอบเขตงาน จากประสบการณ์ทำเว็บกว่า 15 ปี ทำงานตั้งแต่เว็บราคาหลักพันบาท ถึงเว็บราคาหลายล้านบาท ผมคิดว่างานที่ทางผมเสนอเป็นราคาที่ยุติธรรมต่อลูกค้าและทางกระผมทั้งเรื่องเวลาและประสบการณ์การทำงาน

ค่าแรงรายชั่วโมง (Man-Hour) เฉลี่ย: 900-1,200 บาท

Enterprise Custom Built

สำหรับโปรเจ็คขนาดใหญ่ที่ต้องการการค้นคว้าวิจัย ลงพื้นที่เก็บข้อมูล หรือร่วมกับทีมอื่นๆ ในการสร้างงานที่ซับซ้อน ครอบคลุมทั้งการสร้างแบรนด์, การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface: UI), การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อสร้างประสบการณ์ใช้งานที่ดี (User Experience: UX), การออกแบบเว็บไซต์, การพัฒนาส่วนหน้าบ้าน (Frontend Development), การฝึกอบรมและดูภาพรวมของทีมงานออกแบบ

ค่าแรงรายชั่วโมง (Man-Hour) เฉลี่ย: 1,200 – 2,400 บาท

รายละเอียดเบื้องต้นงาน

ระยะเวลา

โดยปกติจะใช้เวลาในแต่ละโปรเจ็คประมาณ 3 เดือน, ดูแลหลังจากส่งมอบงานอีกประมาณ 3 เดือน, รับงานทีละงาน

คุณสมบัติ

เว็บทุกเว็บที่สร้างนั้น จะมีระบบจัดการข้อมูลเพื่อสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้เองในอนาคต, รองรับการแสดงผลบนมือถือและแท็บเบล็ต และมีโครงสร้างที่ถูกต้องตามหลัก SEO ทำให้ติด Google ได้โดยธรรมชาติและยั่งยืน

เริ่มต้นที่ 2 แสนบาท

การทำเว็บไซต์นั้นมีหลายขอบเขตงาน จากประสบการณ์ทำเว็บกว่า 15 ปี ทำงานตั้งแต่เว็บราคาหลักพันบาท ถึงเว็บราคาหลายล้านบาท ผมคิดว่างานที่ทางผมเสนอเป็นราคาที่ยุติธรรมต่อลูกค้าและทางกระผมทั้งเรื่องเวลาและประสบการณ์การทำงาน

ค่าแรงรายชั่วโมง (Man-Hour) เฉลี่ย: 1,200 – 2,400 บาท

สนใจทำเว็บไซต์ ส่งเมลมาคุยกันที่ wichaiyuangkaew (at) gmail.com ได้ครับผม